2017-2018 Farabi Programı Başvuruları Duyurusu

2017 - 2018 Eğitim Öğretim Yılı Farabi Değişim Programı için GÜZ / GÜZ+BAHAR

DÖNEMİ başvuruları; 1 Mart 2017 Çarşamba başlayıp, 15 Mart 2017 Çarşamba günü mesai

bitiminde sona erecektir.

Başvuru Belgeleri Üniversitemiz Farabi Koordinasyon Ofisi’ne; bilgisayar ortamında

doldurulmuş, imzalı ve resim yapıştırılmış olarak şahsen teslim edilecektir.

Başvurular; Üniversitemiz ile karşılıklı olarak Farabi Değişim Programı Protokolü

imzalamış http://sirnak.edu.tr/birimler/farabi/KD8_anlasmalarimiz.html  web adresinde yayınlanmış Üniversitelerin Programları için yapılabilecektir.

 

 Farabi Değişim Programı Başvuru Koşulları:

- Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı Önlisans, Lisans,

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi olması.

- Önlisans ve Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2,00 olması.

- Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2,5

olması (100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK

kararları esas alınır.)

- Öğrenci değişimi süresi en az bir, en fazla iki yarıyılı kapsar.

- Önlisans ve Lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim

Programından yararlanamaz. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel

hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan

yararlanamazlar.

- Eğitim hayatı süresince sadece bir kez Farabi Değişim Programından yararlanılabilir.

 Farabi Değişim Programı Başvuru Belgeleri:

1.) Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 Adet): Bu Belgeye Başvuru İlanı içeriğindeki

dosyadan veya Farabi web sayfamızda bulunan Dökümanlar başlığı içinden

ulaşabilirsiniz. (Bilgisayar ortamında doldurulup, resimli olarak teslim edilecektir..!)

2.) Transkript (2 Adet): Önlisans ve Lisans öğrencileri için Fakülte Öğrenci İşlerinden veya

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için ilgili

Enstitü Müdürlüğünden alınacaktır.

3.) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet): TC kimlik numarası bulunması gerekmektedir.

4.) SGK Tescil Kaydı Belgesi (1 Adet): Sigortalı olarak bir işte çalışıyor gözüken Farabi

Öğrencisine; Değişim Programından yararlandığı takdirde Farabi Eğitim Bursu

ödenmez..! (E-Devlet şifrenizle www.turkiye.gov.tr adresine girerek, 4A Hizmet Dökümü

Belgesi alabilirsiniz.)

 Yukarıda belirtilen Belgeler Farabi Koordinasyon Ofisine İlan tarihleri içerisinde şahsen

teslim edilecektir.

 Farabi Değişim Programı Başvuru Sonuçları; Farabi Web Sayfamız, Duyurular

bölümünde tahminen 30 Nisan - 05 Mayıs tarihleri arasında açıklanacaktır.

 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

a) Değerlendirmede başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır.

b) Karşı Üniversite ile imzalanan Protokolde belirtilen öğrenci sayıları baz alınır.

c) Aynı Bölüm ve Aynı sınıf için Protokolde belirtilen sayıdan fazla başvuru olduğunda, not

ortalamalarına bakılarak kontenjan doğrultusunda seçim yapılır.

d) Alınan başvurular, başvuru sonucu beklenmek üzere ilgili Üniversitelere gönderilir.

e) YÖK Başkanlığının Takvimine Göre Başvuru Sonuçları; Farabi Web Sayfamız, Duyurular

bölümünde 25 Nisan- 05 Mayıs 2017 tarihleri arasında açıklanacaktır.

NOT: İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitelerine başvuru yapacak öğrenciler Üniversitelerin Web sayfalarından Online başvuru yaparak Online başvuru sistem çıktısını alıp gerekli belgeler ile birlikte Farabi Ofisine bırakmaları gerekmektedir.

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik” ile “Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller” çerçevesinde;

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

 

 

 

a) Aşağıda yer alan tabloda belirtilen üniversitelere gitmek isteyen öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının 8 ay süre ile 600.-TL,

ÜNİVERSİTE LİSTESİ

1 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN

2 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI

3 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ARDAHAN

4 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM

5 BATMAN ÜNİVERSİTESİ BATMAN

6 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT

7 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİNGÖL

8 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİS

9 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

10 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN

11 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM

12 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ

13 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE

14 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ HAKKARİ

15 HARRAN ÜNİVERSİTESİ ŞANLIURFA

16 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR

17 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA

18 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS

19 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN

20 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ

21 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ MUŞ

22 SİİRT ÜNİVERSİTESİ SİİRT

23 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK

24 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN

 

b) Diğer üniversitelerde değişime katılacak öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 400.-TL olarak

belirlenmesi,

c) Vakıf Üniversitelerinin 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için Farabi Değişim Programından faydalandırılmaması,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 01.02.2017 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

20.02.2017 |  Farabi Kurum Koordinatörlüğü